کمک هزینه درمان
8 خرداد 1398

شما می توانید جهت تامین هزینه های درمانی خود در کلیه بخش های پزشکی، اعم از جراحی ( حتی زیبایی) پوست و مو، دندان پزشکی، دارو و... از پوشش کمک هزینه درمان شرکت سامان پوشش آینده که نوعی وام بدون سپرده و ضامن و دوره انتظار است، بهره مند گردید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد