خرید آنلاین طرح ها و تعرفه ها
زرد
90000
 • دندان پزشکی/زیبایی
 • عینک و سمعک
 •  آزمایشگاه و تصویربرداری
 •  نسخه و دارو
 •  فیزیوتراپی
 • امبولانس 
 • طب سوزنی 
سـبز (بازنشسته)
15000
 • دندان پزشکی
 • نسخه و دارو
 • عینک (طبی و آفتابی)
 • سمعک
 • زیبایی
سـبز
198000
 • ویزیت پزشک متخصص رایگان(سراسری)
 • ویزیت پزشک عمومی رایگان(سراسری)
 • تزریقات و سرم درمانی رایگان
 • بهره مندی از خدمات باشگاه مشتریان

دارای بیمه های درمانی :

نحوه ی ارسال:

مجموع پرداخت:20000

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد