خرید آنلاین طرح ها و تعرفه ها
زرد
0
 • دندان پزشکی/زیبایی
 • عینک و سمعک
 •  آزمایشگاه 
 •  نسخه و دارو
 •  فیزیوتراپی
 • امبولانس 
 • طب سوزنی 
 • ویزیت پزشک عمومی و متخصص
 • تزریقات و سرم درمانی
 • خدمات پرستاری
سـبز
198000
 • ویزیت پزشک متخصص رایگان(سراسر کشور)
 • ویزیت پزشک عمومی رایگان(سراسر کشور)
 • تزریقات و سرم درمانی رایگان (سراسر کشور)
 • بهره مندی از خدمات طرح زرد

دارای بیمه های درمانی :

نحوه ی ارسال:

مجموع پرداخت:203000

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد