خرید آنلاین طرح ها و تعرفه ها
طرح سبز
50000
 • دندان پزشکی/زیبایی (تخفیف و اقساط)
 • عینک و سمعک (تخفیف و اقساط)
 •  آزمایشگاه (تخفیف و اقساط)
 •  نسخه و دارو (تخفیف و اقساط)
 •  فیزیوتراپی (تخفیف و اقساط)
 • امبولانس (تخفیف و اقساط)
 • طب سوزنی (تخفیف و اقساط) 
 • ویزیت عمومی و متخصص (تخفیف)
 • تزریقات و سرم درمانی (تخفیف)
 • خدمات پرستاری (تخفیف)
 • ویزیت پزشک عمومی و تزریقات رایگان
طرح زرد
20000
 • دندان پزشکی/زیبایی (تخفیف و اقساط)
 • عینک و سمعک (تخفیف و اقساط)
 •  آزمایشگاه (تخفیف و اقساط)
 •  نسخه و دارو (تخفیف و اقساط)
 •  فیزیوتراپی (تخفیف و اقساط)
 • امبولانس (تخفیف و اقساط)
 • طب سوزنی (تخفیف و اقساط) 
 • ویزیت عمومی و متخصص (تخفیف)
 • تزریقات و سرم درمانی (تخفیف)
 • خدمات پرستاری (تخفیف)

دارای بیمه های درمانی :

نحوه ی ارسال:

مجموع پرداخت:25000

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد